CIS: Plan posiedzeń komisji senackich na bieżący tydzień (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przesyła plan posiedzeń komisji senackich na bieżący tydzień:

Środa 1 czerwca

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 9.00, sala obrad plenarnych Senatu

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 722, druki sejmowe nr 2011, 2013, 2271 i 2271-A).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 12.30, sala 176

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 714, druki sejmowe nr 2186, 2239 i 2239-A).

Czwartek 2 czerwca

Komisja Kultury i Środków Przekazu – posiedzenie wyjazdowe

godz. 12.00, Wrocław, Urząd Miejski

– Rola mecenatu samorządu terytorialnego w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przykładzie Wrocławia i Dolnego Śląska.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

kom/ wni/


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *