DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. (dalej „Grupa”) w III kwartale 2022 roku osiągnęła następujące wyniki:…

View More DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku

KOGENERACJA SA (29/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 28 października 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i…

View More KOGENERACJA SA (29/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 28 października 2022 r.

GETIN HOLDING SA (23/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie…

View More GETIN HOLDING SA (23/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

SYNEKTIK SA (37/2022) Informacja o wyborze znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych…

View More SYNEKTIK SA (37/2022) Informacja o wyborze znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych