ENERGOAPARATURA SA (14/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 1 czerwca 2022 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks nr 4 do umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, przedmiotem której jest wykonanie zadania pn. „Ziębice- opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z przebudową urządzeń potrzeb własnych na stacji R-Ziębice. PSP 1900248, 1900565”.

W wyniku aneksu prace z umowy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 30.06.2022 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 2/2020 z dnia 16.01.2020 r., a o poprzednim aneksie w RB nr 34/2021 z dnia 27.12.2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *