Legnica: Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu.

Konsultacje rozpoczęły się 1 czerwca 2022 r. i potrwają do 7 lipca 2022 r. Przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 7 czerwca 2022 roku, które rozpocznie się o godz. 17.00 w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2 w Legnicy.

2. Elektronicznej:

– poprzez „okno dialogowe” umożliwiające zgłaszanie opinii, sugestii i uwag na stronie konsultacje.legnica.eu

–  wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@legnica.eu. W temacie należy wpisać: „Konsultacje Strategia 2030 Plus”.

3. Pisemnej –  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8 (z dopiskiem: „Konsultacje Strategia 2030 Plus”).

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag i wniosków. Dokument oraz formularz zgłaszania wniosków i uwag dostępny jest w formie elektronicznej pod linkiem:

https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/27533,Strategia-rozwoju-miasta-Legnicy-2030-Plus.html

LINK DO ANKIETY ELEKTRONICZNEJ  https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/75/160/ankieta

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach. Zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 07.06.2022 r.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *