Porządek obrad 45. posiedzenia Senatu (komunikat)

Kancelaria Senatu informuje:

PROJEKT

PORZĄDEK OBRAD 45. POSIEDZENIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X KADENCJI 29 i 30 czerwca 2022 r. (środa i czwartek)

Początek posiedzenia w środę 29 czerwca o godz. 11.00

1)Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę. druk senacki nr 720

2)Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A. druk senacki nr 721

3)Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. druki sejmowe nr 2295, 2316 druk senacki nr 743

4)Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. druki sejmowe nr 2269, do druku nr 2269, 2318, 2318-A druk senacki nr 742

5)Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. druki sejmowe nr 2133, do druku nr 2133, 2187, 2187-A druk senacki nr 737

6)Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. druki sejmowe nr 2245, 2279, 2279-A druk senacki nr 736

7)Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. druki sejmowe nr 2183, do druku nr 2183, 2311 druk senacki nr 741

8)Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. druki sejmowe nr 2072, do druku nr 2072, 2278 druk senacki nr 733

9)Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. druki sejmowe nr 2204, do druku nr 2204, 2280, 2280-A druk senacki nr 735

10)Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. druki sejmowe nr 2071, do druku nr 2071, 2315 druk senacki nr 732

11)Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. druki sejmowe nr 2262, 2283, 2283-A druk senacki nr 740

12)Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. druki sejmowe nr 2205, do druku nr 2205, 2260, 2260-A druk senacki nr 739

13)Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw. druki sejmowe nr 2121, do druku nr 2121, 2277, 2277-A druk senacki nr 734

14)Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. druki sejmowe nr 2246, 2289, 2289-A druk senacki nr 738

15)Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. druk senacki nr 604

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

reb/


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *