Legnica: Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej Legnicy z 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za:

– usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz

– usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Zaniedbanie tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *