HERKULES SA (3/2022) Informacja o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2023 roku, otrzymał od spółki pod firmą FAIRFAX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o nabyciu 1.900.000 akcji Emitenta.

W wyniku zawarcia transakcji zakupu akcji FAIRFAX POLSKA Sp. z o.o. posiada łącznie 2.035.904 akcje Herkules S.A. stanowiące 5,97% kapitału zakładowego i uprawniające do 2.035.904 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie o nabyciu akcji Herkules S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *