CAPTOR THERAPEUTICS SA (5/2022) Przekazanie do NCBiR informacji w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów kwalifikowanych dot. projektów unijnych

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że powziął wiadomość, iż istnieje ryzyko wystąpienia w przeszłości potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów kwalifikowanych…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (5/2022) Przekazanie do NCBiR informacji w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów kwalifikowanych dot. projektów unijnych

M.W. TRADE SA (5/2022) Informacja dotycząca zastawienia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More M.W. TRADE SA (5/2022) Informacja dotycząca zastawienia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Automarket.pl – w 2021 r. sprzedano ponad 3 tys. aut, w 2022 r. ma być o tysiąc więcej

Automarket.pl, pierwsza bankowa platforma do zakupu samochodów, zamknął ubiegły rok z doskonałym wynikiem sprzedażowym na poziomie trzech tysięcy egzemplarzy. Większość aut została sprzedana w finansowaniu:…

View More Automarket.pl – w 2021 r. sprzedano ponad 3 tys. aut, w 2022 r. ma być o tysiąc więcej

CAPTOR THERAPEUTICS SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał