ECHO INVESTMENT SA (4/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości „West4Business HUB Building A” we Wrocławiu

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20.01.2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Projekt 17 – „Grupa Echo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

View More ECHO INVESTMENT SA (4/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości „West4Business HUB Building A” we Wrocławiu