GETIN HOLDING SA (10/2022) Informacja o dokonaniu zbycia akcji spółki zależnej

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Spółka) w ślad za raportem bieżącym nr 09/2022 z dnia 23 marca 2022 roku informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku rozliczyła się transakcja zbycia przez Emitenta w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: M.W. Trade, Wezwanie) 4.298.301 sztuk akcji M.W.Trade stanowiących 51,27% kapitału zakładowego M.W.Trade i dających prawo do 51,27% głosów na walnym zgromadzeniu M.W.Trade. Z tytułu transakcji Emitent otrzymał kwotę 21 491 505 zł.

W związku z powyższym Emitent utracił kontrolę nad M.W. Trade i na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiada akcji tej spółki.

O zamiarze uczestnictwa w Wezwaniu, w tym m.in. o liczbie akcji M.W.Trade posiadanych przez Spółkę, które zamierza ona zbyć w ramach Wezwania, o dokonaniu zapisu na sprzedaż ww. akcji M.W. Trade oraz o wykonaniu transakcji, Spółka informowała raportami bieżącymi nr 44/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, nr 7/2022 z dnia 15 marca 2022 roku oraz nr 09/2022 z dnia 23 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *