GETIN HOLDING SA (23/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie…

View More GETIN HOLDING SA (23/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał