TOYA SA (12/2022) Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje o otrzymaniu, w dniu 3 maja 2022 r., w trybie art. 69 ust 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), od Akcjonariusza zawiadomienia dotyczącego znacznych pakietów akcji. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *