TOYA SA (22/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w…

View More TOYA SA (22/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.

TOYA SA (4/2022) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku

TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 luty 2022r. Rada Nadzorcza TOYA S.A. wyraziła zgodę na zwarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o…

View More TOYA SA (4/2022) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku