RAWLPLUG SA (4/2022) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 53 119 995,84 zł oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł, tj. kwotę 0,60 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Pozostała część zysku netto za rok 2021 przeznaczona zostanie na:

– pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w wysokości 13 780 194,53 zł,

– zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 20 704 160,71 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycje Zarządu, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 sierpnia 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 24 sierpnia 2022 roku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *