RAWLPLUG SA (4/2022) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie sposobu podziału…

View More RAWLPLUG SA (4/2022) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy

RAWLPLUG SA (2/2022) Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 maja 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego…

View More RAWLPLUG SA (2/2022) Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy