LIBET SA (7/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 13.06.2022 r. Pan Thomas Lehmann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 14.06.2022 r., godzina 23:59.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *