LIBET SA (18/2022) Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dnia 30 listopada 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju…

View More LIBET SA (18/2022) Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

LIBET SA (14/2022) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 26.08.2022 r.,…

View More LIBET SA (14/2022) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

LIBET SA (15/2022) Zawarcie z bankami Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. – opóźniona informacja poufna.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że Spółka oraz jej spółki…

View More LIBET SA (15/2022) Zawarcie z bankami Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. – opóźniona informacja poufna.

LIBET SA (13/2022) Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając na…

View More LIBET SA (13/2022) Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.

LIBET SA (9/2022) Informacja dot. zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając na…

View More LIBET SA (9/2022) Informacja dot. zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.

LIBET SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje…

View More LIBET SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku.