LIBET SA (12/2022) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (28 czerwca 2022).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach, w załączniku przedkłada wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIBET S.A., które odbyło się 28 czerwca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *