RAFAMET SA (33/2022) Zawarcie umowy z firmą Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem (Wykonawca) a firmą Koleje Dolnośląskie S.A. (Zamawiający) (59-220 Legnica, ul. Kolejowa 2) została zawarta umowa na dostawę tokarki podtorowej wraz z montażem posiadanego przez Koleje Dolnośląskie S.A. stanowiska laserowego do pomiaru kół w kolejowych pojazdach szynowych. Całkowita wartość umowy to 4.794.000,00 zł. Emitent zobowiązuje się do wykonania dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia obsługi tokarki w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki nie odbiegają od ogólnie przyjętych zasad w tego rodzaju transakcjach handlowych, za wyjątkiem kar umownych. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że całkowita łączna ich wysokość nie może przekroczyć 25% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na wartość zamówienia w sprzedaży Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *