CAPTOR THERAPEUTICS SA (32/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. otrzymał od Pana Michała Walczaka, Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *