CAPTOR THERAPEUTICS SA (34/2022) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 26.01.2022 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (34/2022) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

CAPTOR THERAPEUTICS SA (32/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (32/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (33/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (33/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (31/2022) Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o nominacji kandydata na lek CPT-6281 w projekcie CT-01 oraz o rozpoczęciu badań, które są…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (31/2022) Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01

CAPTOR THERAPEUTICS SA (30/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki co najmniej 5% głosów po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 r.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”)…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (30/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki co najmniej 5% głosów po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 r.

CAPTOR THERAPEUTICS SA (28/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 30 czerwca 2022 r. co najmniej 5% głosów

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”),…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (28/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 30 czerwca 2022 r. co najmniej 5% głosów

CAPTOR THERAPEUTICS SA (24/2022) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 651/2022 z…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (24/2022) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K

CAPTOR THERAPEUTICS SA (23/2022) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 568/2022 w sprawie zawarcia na…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (23/2022) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii K

CAPTOR THERAPEUTICS SA (22/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii K emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z planowanym złożeniem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (22/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii K emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki