CAPTOR THERAPEUTICS SA (49/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (49/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (47/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (47/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (48/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (48/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (46/2022) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy badawczej z Sosei Heptares

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 21 grudnia 2022 r., Spółka zawarła z podmiotem z Sosei Group Corporation – Heptares…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (46/2022) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy badawczej z Sosei Heptares

CAPTOR THERAPEUTICS SA (45/2022) Informacja o wygaśnięciu zastawu na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (45/2022) Informacja o wygaśnięciu zastawu na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (44/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (44/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (34/2022) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 26.01.2022 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (34/2022) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

CAPTOR THERAPEUTICS SA (32/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (32/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

CAPTOR THERAPEUTICS SA (33/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More CAPTOR THERAPEUTICS SA (33/2022) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR