CAPTOR THERAPEUTICS SA (46/2022) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy badawczej z Sosei Heptares

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 21 grudnia 2022 r., Spółka zawarła z podmiotem z Sosei Group Corporation – Heptares Therapeutics Ltd. („Sosei Heptares”) aneks do umowy o współpracy badawczej z dnia 22 grudnia 2020 roku („Umowa”), przedłużający jej obowiązywanie, na okres kolejnych 6 miesięcy, do dnia 21 czerwca 2023 r. („Aneks”).

Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie wspólnego programu badawczego w zakresie opracowania i rozwoju nowych związków małocząsteczkowych indukujących degradację białek chorobotwórczych z rodziny GPCR (ang. G protein-coupled receptor, GPCR).

Warunki finansowe wynikające z Umowy pozostają bez zmian.

Zawarcie powyższego Aneksu wpisuje się w strategię Spółki, która zakłada m.in. realizację projektu odkrywania i rozwoju leku wraz z partnerem zewnętrznym i jest istotne, gdyż pozwala zarówno na wykorzystanie potencjału platformy technologicznej OptigradeTM, jak i poszerzenie jej funkcjonowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *