CAPTOR THERAPEUTICS SA (34/2022) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 26.01.2022 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na 22 września 2022 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 2 września 2022 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian:

? 24 listopada 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *