TRAKCJA SA (54/2022) Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania długoterminowego

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Spółka podpisała aneksy do umów finansowania długoterminowego („Aneksy”), które stanowią implementację postanowień Term Sheet, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2022.

W ramach dokumentacji finansowej Spółka podpisała:

1. Aneks nr 29 do Umowy kredytów odnawialnych oraz linii gwarancyjnych z dnia 13 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Spółką oraz BTW sp. z o.o. (dawniej „Bahn Technik Wrocław” sp. z o.o.), „PRK7 Nieruchomości” sp. z o.o., Platforma Działalności Międzynarodowej S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DALBA” sp. z o.o., „Torprojekt” sp. z o.o., „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów” sp. z o.o., TOB Trakcja Ukraina (łącznie „Podmioty Powiązane”), a mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Rozwoju Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcami, oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) jako pożyczkodawcą;

2. Aneks nr 18 do Umowy wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ARP;

3. Aneks nr 10 do Porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Credendo – Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme, działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees _ Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A, oraz

4. Aneks nr 10 do Umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r., pomiędzy Spółką oraz Podmiotami Powiązanymi, COMSA S.A.U. oraz wierzycielami, tj. mBank S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Credendo – Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme, działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees _ Speciality Risks Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oraz ARP.

Zawarcie ww. Aneksów i utrzymanie dotychczasowych warunków finansowania Spółki było poprzedzone objęciem przez PKP PLK S.A. akcji Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 49/2022.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *