TRAKCJA SA (54/2022) Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania długoterminowego

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Spółka podpisała aneksy do umów finansowania długoterminowego („Aneksy”), które stanowią implementację postanowień…

View More TRAKCJA SA (54/2022) Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania długoterminowego