SYNEKTIK SA (37/2022) Informacja o wyborze znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-556 przy ul. Borowskiej 213 (Szpital), na zakup robota chirurgicznego (da Vinci) w ramach pakietu nr 1 postępowania prowadzonego przez Szpital.

Oferta dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem, przeszkoleniem personelu, opieką serwisową oraz pracami adaptacyjnymi. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 17 934 408,07 zł netto.

Złożenie i wybór przedmiotowej oferty zostały uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi ponad 11 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *