SYNEKTIK SA (37/2022) Informacja o wyborze znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych…

View More SYNEKTIK SA (37/2022) Informacja o wyborze znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych