BORYSZEW SA (37/2022) Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Spółka Przejmująca”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 11…

View More BORYSZEW SA (37/2022) Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

BORYSZEW SA (36/2022) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2022 roku podjął decyzję w sprawie połączenia Boryszew S.A. z…

View More BORYSZEW SA (36/2022) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu