DEVELIA SA (18/2022) Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółki zależnej Emitenta

Zarząd DEVELIA S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do zapisów pkt 6.2.3 Warunków Emisji Obligacji serii LCC220523OZ3, wyemitowanych w dniu 22.05.2019 r. o czym Emitent poinformował raportem…

View More DEVELIA SA (18/2022) Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółki zależnej Emitenta

DEVELIA SA (13/2022) Otrzymanie kolejnego listu od akcjonariuszy w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 lutego 2022 r. otrzymał list („List”) skierowany do Lentiya Investments sp. z o.o.…

View More DEVELIA SA (13/2022) Otrzymanie kolejnego listu od akcjonariuszy w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

DEVELIA SA (11/2022) Otrzymanie listu od akcjonariuszy w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. otrzymał list („List”) skierowany do Lentiya Investments sp. z o.o.…

View More DEVELIA SA (11/2022) Otrzymanie listu od akcjonariuszy w związku z wezwaniem na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

DEVELIA SA (9/2022) Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. Emitent oraz spółka zależna od Emitenta – Arkady Wrocławskie S.A. („AW”)…

View More DEVELIA SA (9/2022) Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie