GOBARTO SA (6/2022) GOBARTO S.A. – drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o.

Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”),…

View More GOBARTO SA (6/2022) GOBARTO S.A. – drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o.