LIVECHAT SOFTWARE SA (14/2022) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022 roku

Zarząd LIVECHAT Software S.A. „Spółka” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się…

View More LIVECHAT SOFTWARE SA (14/2022) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022 roku