LIVECHAT SOFTWARE SA (14/2022) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022 roku

Zarząd LIVECHAT Software S.A. „Spółka” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2022 roku we Wrocławiu („ZWZ”):

1. Mariusz Ciepły – posiadający 3 366 250 akcji/głosów, stanowiących 13,07% w ogólnej

liczbie głosów oraz 18,18% w głosach na ZWZ.

2. Jakub Sitarz – posiadający 3 010 000 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej

liczbie głosów oraz 16,26% w głosach na ZWZ.

3. Bank Handlowy S.A. w Warszawie, reprezentujący 43 akcjonariuszy posiadających łącznie

2 548 773 akcji/głosów, stanowiących 9,90% w ogólnej liczbie głosów oraz 13,77% w

głosach na ZWZ.

4. Maciej Jarzębowski – posiadający 2 366 280 akcji/głosów, stanowiących 9,19% w ogólnej

liczbie głosów oraz 12,78% w głosach na ZWZ.

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – posiadający 1 829 000

akcji/głosów, stanowiących 7,10% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,88% w głosach na ZWZ

6. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden

Dobrowolny Fundusz Emerytalny – posiadający łącznie 1 595 900 akcji/głosów,

stanowiących 6,20% w ogólnej liczbie głosów oraz 8,62% w głosach na ZWZ.

7. Bank PEKAO S.A. w Warszawie, reprezentujący 15 akcjonariuszy posiadających łącznie

1 265 983 akcji/głosów, stanowiących 4,92% w ogólnej liczbie głosów oraz 6,84% w

głosach na ZWZ.

W tym BLACKSHEEP MASTER FUND LTD posiadający 1 103 145 akcji/głosów, stanowiących 4,28% ogólnej liczbie głosów oraz 5,96% w głosach na ZWZ.

8. Urszula Jarzębowska – posiadająca 1 210 250 akcji/głosów, stanowiących 4,70% w

ogólnej liczbie głosów oraz 6,54% w głosach na ZWZ.

Ogółem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. w dniu 18.08.2022

roku reprezentowanych było 18 512 299 akcji i głosów, co stanowi 71,89% ogólnej liczby

akcji i głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *