KOGENERACJA SA (22/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 15 września 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:

– ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2022 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 (treść ogłoszenia w załączeniu),

– treść projektów uchwał NWZ (treść projektów w załączeniu).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *