KOGENERACJA SA (31/2022) Zmiana do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

View More KOGENERACJA SA (31/2022) Zmiana do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.

KOGENERACJA SA (30/2022) Przyjęcie Strategii biznesowej na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu przyjęła plan strategiczny i…

View More KOGENERACJA SA (30/2022) Przyjęcie Strategii biznesowej na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA SA (29/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 28 października 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i…

View More KOGENERACJA SA (29/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 28 października 2022 r.

KOGENERACJA SA (22/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 15 września 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i…

View More KOGENERACJA SA (22/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 15 września 2022 r.

KOGENERACJA SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i…

View More KOGENERACJA SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.