KOGENERACJA SA (31/2022) Zmiana do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Emitent”, „Spółka”), o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 29/2022 w dniu 30 września 2022 r., Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:

? ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 października 2022 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 z nowym porządkiem obrad (zaktualizowana treść ogłoszenia w załączeniu),

? treść projektów uchwał – dodano uchwałę nr 4, zgodnie z żądaniem Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. (uzupełniona treść projektów w załączeniu),

? żądanie Akcjonariusza wraz z projektem uchwały z dnia 6 października 2022 r.

Emitent wskazuje, że nowym punktem w porządku obrad – w związku z otrzymanym żądaniem od Akcjonariusza – jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (pkt 6) porządku obrad).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *