M.W. TRADE SA (27/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej…

View More M.W. TRADE SA (27/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

M.W. TRADE SA (18/2022) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu…

View More M.W. TRADE SA (18/2022) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

M.W. TRADE SA (8/2022) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym…

View More M.W. TRADE SA (8/2022) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

M.W. TRADE SA (5/2022) Informacja dotycząca zastawienia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

View More M.W. TRADE SA (5/2022) Informacja dotycząca zastawienia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej