ELEKTROTIM SA (27/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku zawarła ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży…

View More ELEKTROTIM SA (27/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

ELEKTROTIM SA (26/2022) Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 08.08.2022 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej – Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu…

View More ELEKTROTIM SA (26/2022) Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

ELEKTROTIM SA (21/2022) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka) informuje, że w dniu 15.07.2022 r. otrzymała od ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim (Wykonawca), spółki z Grupy…

View More ELEKTROTIM SA (21/2022) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

ELEKTROTIM SA (20/2022) Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11.07.2022 r. otrzymała umowę zawartą z Gminą Kąty Wrocławskie w imieniu konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM…

View More ELEKTROTIM SA (20/2022) Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku

ELEKTROTIM SA (3/2022) Informacja o zawarciu umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka, Wykonawca) zawiadamia, że w dniu 24.03.2022 roku zawarła ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej (dalej:…

View More ELEKTROTIM SA (3/2022) Informacja o zawarciu umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej