ELEKTROTIM SA (35/2022) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 14.12.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając…

View More ELEKTROTIM SA (35/2022) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 14.12.2022 r.

ELEKTROTIM SA (32/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji sprzedaży przez ELEKTROTIM S.A. akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie…

View More ELEKTROTIM SA (32/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji sprzedaży przez ELEKTROTIM S.A. akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu

ELEKTROTIM SA (33/2022) Sprzedaż przez ELEKTROTIM S.A. akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 32/2022…

View More ELEKTROTIM SA (33/2022) Sprzedaż przez ELEKTROTIM S.A. akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu

ELEKTROTIM SA (27/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku zawarła ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży…

View More ELEKTROTIM SA (27/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

ELEKTROTIM SA (26/2022) Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 08.08.2022 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej – Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu…

View More ELEKTROTIM SA (26/2022) Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

ELEKTROTIM SA (21/2022) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka) informuje, że w dniu 15.07.2022 r. otrzymała od ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim (Wykonawca), spółki z Grupy…

View More ELEKTROTIM SA (21/2022) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

ELEKTROTIM SA (20/2022) Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11.07.2022 r. otrzymała umowę zawartą z Gminą Kąty Wrocławskie w imieniu konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM…

View More ELEKTROTIM SA (20/2022) Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku